Przebieg Coachingu

Rozpoczęcie procesu coachingowego zależy od tego, kto inicjuje coaching: czy sama osoba zainteresowana czy firma, wysyłając swojego pracownika.

 

Jeśli to firma inicjuje coaching, na pierwszym spotkaniu są trzy strony: klient, coach oraz przedstawiciel firmy zlecającej (najczęściej bezpośredni przełożony lub osoba HR). Podczas tego spotkania ważne jest by klient nie tylko zaakceptował coacha ale także by zrozumiał, dlaczego został na coaching skierowany i jakie może mieć z tego korzyści. Będziemy również ustalać kryteriów sukcesu w coachingu czyli na podstawie jakich konkretnych zachowań pracownika, firma pozna że coaching był efektywny

Na kolejnym spotkaniu ustalamy kontrakt czyli podstawy organizacyjne naszej pracy (czas, miejsce spotkań, sposób i konsekwencje odwoływania spotkań) a także zasady na których oprzemy pracę (szczerość, zaangażowanie itp.), będziemy też rozmawiać o celu coachingu. Cele menedżera/klienta mogą całkowicie lub częściowo pokrywać się z celami organizacji, mogą też być rozbieżne. Niezależnie od tego w jakim stopniu cele klienta pokrywają się z celami organizacji, efektywny coaching jest możliwy.

W połowie ilości zaplanowanych sesji jest możliwość kolejnego spotkania trójstronnego – „połówkowego”.

Zwykle proces coachingowy trwa od 6 do 12 spotkań, każde po 60 – 90 minut. Spotkania mogą być organizowane co 7 – 21 dni. Pomiędzy spotkania klient wykonuje różne zadania, ustalone ze swoim coachem; dzięki temu proces zmiany trwa również pomiędzy spotkaniami.

 

Jeśli inicjatorem coachingu jest sama osoba zainteresowana to podczas pierwszego spotkania poznajemy się, a ja przybliżam ideę coachingu. Jeśli klient uzna, że jest gotowy i chce pracować ze mną umawiamy się na pierwsze spotkanie, na którym zawieramy kontrakt (czas i miejsce spotkań, zasady współpracy itp.) będziemy ustalać cel nad którym klient chce w coachingu pracować.

Celem coachingu jest dokonanie przez klienta takiej zmiany w swoim życiu, dzięki której będzie lepiej funkcjonował w pracy, życiu osobistym, w relacjach międzyludzkich. Zasięg tej zmiany i sposób jej przeprowadzenia zależy od klienta. Celem może być również lepsze samopoznanie oraz lepsze uświadamianie sobie własnych emocji i umiejętne radzenie sobie z nimi.

Warunkiem koniecznym do realizacji celu klienta jest zaangażowanie klienta, otwartość i gotowość otrzymywania informacji zwrotnych od coacha oraz wykonywanie zadań domowych.

Sesja coachingowa to w dużej części rozmowa, podczas której coach zadaje klientowi pytania, na które klient udziela jak najlepszych odpowiedzi, choć nie zawsze jest to dla klienta łatwe. Podczas sesji korzystam z różnych technik i narzędzi, wspomagających cel klienta i jego rozwój. Możemy podczas sesji odegrać scenkę, namalować obraz, którego nie ma albo przekraczać granice, zarówno w głowie jak i w przestrzeni.