O Coachingu

Każdy coach tworzy własną definicję coachingu, oddającą najlepiej jego rozumienie coachingu oraz sposób pracy.

Dla mnie coaching jest partnerskim towarzyszeniem w rozwoju i osiąganiu zamierzonych przez klienta celów. Szczególnie bliskie jest dla mnie założenie coachingu, że każdy człowiek ma wszystkie zasoby, by swój cel osiągnąć.

Coaching to interaktywny proces towarzyszenia Klientowi we wprowadzaniu w życie zmian, oczekiwanych przez klienta. Coaching to także rodzaj współpracy między coachem a Klientem w której chodzi o to, by podczas określonej liczby sesji Klient mógł się rozwijać w wybranym przez siebie obszarze. Co ważne, zawsze to Klient wybiera sobie cel nad którym chce pracować. Coach – swoimi pytaniami, zadaniami, postawą – może pomóc Klientowi w pozytywnym doprecyzowaniu celu. Coach ma również za zadanie reagować, gdy Klient od realizacji założonego celu odchodzi.

Coaching daje Klientowi zwiększoną energię i motywację do działania i odkrywania nowych możliwości. Coach przeprowadza Klienta przez proces zmian w sposób w sposób najbardziej przez Klienta oczekiwany.

Dzięki coachingowi Klienci konkretyzują swoje oczekiwania, optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich wrodzonych umiejętności i predyspozycji.